TEC-0-5-117
ホーム物理学正典量子力学正典 > TEC-0-5-117 次のページ 
 前のページ 
 目次 
 


 CAN-5-1-6

 CAN-5-1-14

 CAN-5-1-15

 CAN-5-1-16

 CAN-5-1-67

 CAN-5-1-68


▲このページの上端へ行く

補足説明欄▲このページの上端へ行く


【SEOテキスト】宇田雄一08.6.15,CAN-5-1-68-6,U0(t1)|ΨI(t1)>=|Ψs(t1)>∵CAN-5-1-14-16,18,CAN-5-1-68-7,U1(t1,t2)U0(t2)-1|e(f2)>=U1(t1,t2)|ΨI(t2)>=|ΨI(t1)>∵CAN-5-1-14-26,CAN-5-1-68-13∵CAN-5-1-15-29,30,67-29〜68-3,CAN-5-1-68-14,<ein(f1)|S=<eout(f1)|・・・位相を除いて∵Fiout(t1)S†|ein(f1)>=S-1Fiin(t1)SS†|ein(f1)>=S†Fiin(t1)|ein(f1)>=f1iS†|ein(f1)>∵CAN-5-1-16-14,13,6-29,TEC-0-5-117-24〜,CAN-5-1-68-15,S|eout(f2)>=|ein(f2)>・・・位相を除いて∵Fiin(t2)S|eout(f2)>=SFiout(t2)S-1S|eout(f2)>=SFiout(t2)|eout(f2)>=f2iS|eout(f2)>∵CAN-5-1-16-14,13,TEC-0-5-117-24〜,TEC-0-5-117-15,21,H0|e(f)>=ε0(f)|e(f)>ならば、H0in(t2)|ein(f)>=ε0(f)|ein(f)>,H0out(t1)|eout(f)>=ε0(f)|eout(f)>∵CAN-5-1-15-21,23,25,26,|ein(f)>=|e2(f)>=U(t2)-1|e(f)>,|eout(f)>=|e1(f)>=U(t1)-1|e(f)>