TEC-0-5-10
ホーム物理学正典量子力学正典 > TEC-0-5-10

TEC-0-5-10 量子力学正典

 次のページ 
 前のページ 
 目次 
 


 CAN-5-1-5 

 CAN-5-1-9 

 CAN-5-1-11 

 COM-5-12 


▲このページの上端へ行く

補足説明をここに書く予定です
▲このページの上端へ行く


【SEOテキスト】宇田雄一05.12.28,CAN-5-1-11-10,eおよびe'の規格直交性と[1]@(iii)より、必要十分条件は∀f;∃c(f)∈C;e'(f)=c(f)e(f)and|c(f)|=1だから、c(f)=exp[iφ(f)],φ(f)∈Rと置ける。CAN-5-1-11-13,14,CAN-5-1-9-17,CAN-5-1-5-4の順に使う。COM-5-12-29,30,(U†)†=U=(U†)-1