TEC-0-3-27
ホーム物理学正典相対性理論正典 > TEC-0-3-27

TEC-0-3-27 相対性理論正典

 次のページ 
 前のページ 
 目次 
 


 CAN-3-1-16 

 CAN-3-1-17 


▲このページの上端へ行く

補足説明をここに書く予定です
▲このページの上端へ行く


【SEOテキスト】04.11.27,CAN-3-1-17-12〜15はCAN-3-1-17-9〜11,CAN-3-1-17-4およびCAN-3-1-16-27,29〜30,CAN-3-1-17-17,18,∂σΓ'μνρ(x')=ασμλανρτgλτ(x)+αμλασνρτgλτ(x)+αμλανρτασα∂αgλτ(x)+ασμλανταραΓλτα(x)+αμλασνταραΓλτα(x)+αμλαντασραΓλτα(x)+αμλανταραασγ∂γΓλτα(x),∂σΓ'μνρ(x')-∂ρΓ'μνσ(x')=(αμσλανρτ-αμρλανστ)gλτ(x)※1,+αμλ(ανρτασα-ανσταρα)∂αgλτ(x)※2,+αντ(ασμλαρα-αρμλασα)Γλτα(x)※3,+αμλ(ασνταρα-αρντασα)Γλτα(x)※2,+αμλανταραασγ[∂γΓλτα(x)-∂αΓλτγ(x)],Γ'λμρΓ'λνσ=(ατλαμρτ+ατλαμααργΓταγ)×(αλιανσκgικ+αλιανκασβΓικβ)=αμρτανσκgτκ+αμρτανκασβΓτκβ+αμααργανσκΓκαγ+αμααργανκασβΓταγΓτκβ,Γ'λμρΓ'λνσ-Γ'λμσΓ'λνρ=(αμρτανσκ-αμστανρκ)gτκ※1,+ανκ(αμρτασβ-αμσταρβ)Γτκβ※3,+αμλ(αραανστ-ασαανρτ)Γτλα※2,+αμααργανκασβ(ΓταγΓτκβ-ΓταβΓτκγ)※1どうし、※2どうし、※3どうしは、それぞれ打ち消し合う。※2ではCAN-3-1-16-27を使う。宇田雄一