TEC-0-5-101
ホーム物理学正典量子力学正典 > TEC-0-5-101 次のページ 
 前のページ 
 目次 
 


 CAN-5-1-35

 CAN-5-1-62

 TEC-0-5-100

 TEC-0-5-113


▲このページの上端へ行く

第 5 ,6 行目の「 TEC-0-5-101-2 ,3 ,100-19〜22 」は「 TEC-0-5-101-2 ,3 ,TEC-0-5-100-19〜22 」という意味です。
▲このページの上端へ行く


【SEOテキスト】宇田雄一08.3.10,TEC-0-5-100-19〜22,26,27より、B=C(k2+β2)e(β+ik)a-e-(β-ik)a/4ikβ,TEC-0-5-100-29,30より、CAN-5-1-62-22,23が導かれる。CAN-5-1-62-22,23をTEC-0-5-101-2,3,100-19〜22に代入するとCAN-5-1-62-20,21,24〜27が導かれる。CAN-5-1-62-29,∇ψs=ik[Aexp(ikx1)-Bexp(-ikx1)]i,ψs=Aexp(-ikx1)+Bexp(ikx1)|∵CAN-5-1-62-15,ψs∇ψs=ik[|A|2-|B|2-ABexp(-2ikx1)+BAexp(2ikx1)]i,ψs∇ψs=ψs∇ψs=-ik[|A|2-|B|2-ABexp(2ikx1)+BAexp(-2ikx1)]iこれとCAN-5-1-35-11より、J=(kh/m)(|A|2-|B|2)i,CAN-5-1-62-18,19よりkh/m=√2E/m,CAN-5-1-62-30,∇ψs=ikCexp(ikx1)i,ψs=Cexp(-ikx1)}∵CAN-5-1-62-17,ψs∇ψs=ik|C|2i,ψs∇ψs=ψs∇ψs=-ik|C|2iこれとCAN-5-1-35-11,TEC-0-5-101-19より、J=(kh/m)|C|2i=√2E/m|C|2i